Kent52 3. SAYFA Sinema Salonlarının Faaliyetlerine 1 Nisan 2021 Tarihine Kadar Ara Verilmesine Dair Kararı

Sinema Salonlarının Faaliyetlerine 1 Nisan 2021 Tarihine Kadar Ara Verilmesine Dair Kararı

Sinema Salonlarının Faaliyetlerine 1 Nisan 2021 Tarihine Kadar Ara Verilmesine Dair Kararı
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 24.02.2021 tarihinde saat 21.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 18.11.2020 tarihli ve 164 Nolu
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile; kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda
sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine kadar
durdurulması kararlaştırılmış, bilahare 30.12.2020 tarih ve 21751 sayılı İçişleri Bakanlığı
Genelgesi, 31.12.2020 tarihli ve 177 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile bu süre 1 Mart 2021
tarihine kadar uzatılmıştı.
Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla
yapılan görüşmeler sonucunda Ordu ili genelinde;
Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla
sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine,
Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine
ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.