Kent52 3. SAYFA Altınordu İlçesi Aydınlık Mahallesinin Karantina Altına Alınmasına Dair Kararı

Altınordu İlçesi Aydınlık Mahallesinin Karantina Altına Alınmasına Dair Kararı

Altınordu İlçesi Aydınlık Mahallesinin Karantina Altına Alınmasına Dair Kararı
Karar Tarihi: 24/02/2021
Karar No: 2021-12
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 24.02.2021 tarihinde saat 23.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla; Altınordu İlçesi Aydınlık Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin
olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- Ordu İli Altınordu İlçesi Aydınlık Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler
sonucunda Koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev
karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Koronavirüs salgınının
kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Altınordu İlçesi Aydınlık Mahallesinde 24.02.2020 tarihi
saat 24.00’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu
mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına;
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması
ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan
kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem
başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.