Kent52 3. SAYFA İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, İlimizde Uygulanacak Bazı Tedbir ve Önlemlere İlişkin Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, İlimizde Uygulanacak Bazı Tedbir ve Önlemlere İlişkin Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, İlimizde Uygulanacak Bazı Tedbir ve Önlemlere İlişkin Kararı
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 23.02.2021 tarihinde saat 15.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
 İlimiz genelinde görülen vakaların % 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit
edildiğinden, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla;
1- Ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev
ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine,
2- Apartman ve Site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak
kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine,
3- Apartman ve Site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, Apartman ve Site
yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmalarının sağlanmasına,
4- Pozitif vaka tespit edilen Apartman, Site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve
karantina kararı uygulanmasına,
5- Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin, İl
Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,
6- İl genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı
yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlid, taziye gibi toplu toplu olarak bir arada bulunulmasına
neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine,
7- Daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinin belirlenen
kurallara (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) uygun yapılması konusunda gerekli tedbirlerin
alınmasına,
8- Kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve
denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin
bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezai
müeyyidenin uygulanmasına,
9- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile yapılan istişare neticesinde; mevsim itibariyle
yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden
(hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27-28 Şubat 2021 ve 06-07 Mart 2021 tarihlerinde
Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmemesine,
10- Semptomları olan vatandaşlarımızın evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan
sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılmasına ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole
olmalarının sağlanmasına,
11- Evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde
kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,
12- Pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına Belediyelerimizce bariyerler konulmak ve HES kodu
uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın Pazar yerlerine girmelerinin sağlanmasına,
Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.