Kent52 3. SAYFA OCAK 2021 AYI FINDIK İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

OCAK 2021 AYI FINDIK İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLYAS EDİP SEVİNÇ’İN
OCAK 2021 AYI FINDIK İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ
İçinde bulunduğumuz 2020/21 fındık ihracat sezonunun Eylül 2020-Ocak 2021 döneminde 132.772 ton/iç karşılığı 923.958.494.-USD fındık ihracatı gerçekleşmiş olup, 2019/20 sezonu aynı dönemindeki ihracatın 195.558 ton/iç karşılığı 1.272.631.109.-USD olduğu dikkate alındığında, miktar bazında 62.786 ton/iç (% 32,10), döviz girdisinde ise 348.672.615-USD (% 27,39) azalış olduğu görülmektedir.
Öte yandan, Ocak 2021 ayında 26.066 ton/iç karşılığı 191.121.948.- USD fındık ihracatı gerçekleşmiş olup, Ocak 2020 ayındaki ihracatın 27.556 ton/iç karşılığı 182.914.228.- USD olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında 1.490 ton/iç (% 5,40) azalış, döviz girdisinde ise 8.207.720-USD (% 4,48) artış olduğu görülmektedir.
Ocak ayı fındık ihracatımızı nisbi de olsa sevindirici olarak değerlendirdiğimizi ve trendin bu şekilde sürmesi umudumuzu korumaya devam ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kamuoyuna saygı ile arzederiz. 02.02.2021
İlyas Edip SEVİNÇ
Karadeniz Fındık ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı