Kent52 3. SAYFA KABATAŞ ECELİ MAHALLESİ ÇONGARA MEVKİİ’DE 3 BİNADA KARANTİNA KARARI ALINDI

KABATAŞ ECELİ MAHALLESİ ÇONGARA MEVKİİ’DE 3 BİNADA KARANTİNA KARARI ALINDI

KABATAŞ ECELİ MAHALLESİ ÇONGARA MEVKİİ’DE 3 BİNADA KARANTİNA KARARI ALINDI
İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Kabataş İlçesi Eceli Mahallesi Çongara Mevkii’ndeki 3 Binada Karantina Uygulanmasına Dair Kararı
Karar Tarihi: 14/08/2020
Karar No: 132
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 14.08.2020 tarihinde saat 22:00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla; Kabataş İlçesi Eceli Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin olarak
aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- Ordu İli Kabataş İlçesi Eceli Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda
Koronavirüs vakalarının tespit edildiği, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında
bulunan kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması
amacıyla; Ordu İli Kabataş İlçesi Eceli Mahallesi Çongara Küme Evleri Mevkiinde yer alan 26, 27 ve
30 nolu binalarda 14.08.2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina
kararı alınmasına, söz konusu binalar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına;
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan
kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem
başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.