Kent52 3. SAYFA SAĞLIK BAKANLIĞI TEDBİRLERİ GÜNCELLEDİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEDBİRLERİ GÜNCELLEDİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEDBİRLERİ GÜNCELLEDİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEDBİRLERİ GÜNCELLEDİ

Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

Salgın sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.